คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

2749
อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์

คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

เพิ่มเพื่อน

 

1. คู่มือการพัฒนาครูผู้ช่วย

2. คู่มือสำหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง

3. แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมพัฒนาตนเอง

4. เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเอง

ข้อมูลจาก  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ