คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

3340

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวเรื่องการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562 มาฝากดังนี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับ สพฐ.ได้เผยแพร่คู้มือการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ลงในเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 แจ้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย คู่มือสอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีพิเศษ 2562 คู่มือการจัดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ ครั้งที่ 1/2562
คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย คู่มือสอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีพิเศษ 2562 คู่มือการจัดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ ครั้งที่ 1/2562

1. คู่มือคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 [‘ ขนาดไฟล์ 17.97 MB ‘]
2. หนังสือแจ้งดาวน์โหลดคู่มือคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ [‘ ขนาดไฟล์ 705.26 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.