คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย

605

คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย

กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

การรู้เท่าทันสื่อ ก็คือการอ่านสื่อให้ออก วิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหา ประเมินค่า เข้าใจผลกระทบด้านลบของสื่อ รวมทั้งสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ แต่เด็กปฐมวัยมักจะรับสื่ออย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะไม่มีคนคัดกรอง เลือกสรร และทำให้เขารู้เท่าทันสื่อได้ ด้วยวัยของเขาคนใกล้ชิดและสำคัญลำดับแรกคือผู้ปกครอง ส่วนคนที่มีบทบาทรองลงมาคือ ครู  และครูก็จะสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของพวกเขาได้ด้วย

ผู้เขียน: พรทิพย์ เย็นจะบก

บรรณาธิการ: สรวงธร นาวาผล และสายใจ คงทน (บ)

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)
ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
อีเมล : [email protected]

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โทรศัพท์ : 02-343-1500 กด 3 | โทรสาร : 02-343-1501