คู่มือครู รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

9458
คู่มือครู รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1
คู่มือครู รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

คู่มือครู รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ ครูอัพเดตดอทคอม ทุกท่าน เป็นอย่างไรกันบ้างคะ อีกไม่นานก็จะเปิดเทอมกันแล้วนาาา…. พร้อมกันรึยังเอ่ย

วันนี้เช่นเคยค่ะ ครูอัพเดตดอทคอม มีช่องทางการเตรีมความพร้อมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 มาแนะนำคุณครูทุกท่านค่ะ นั่นก็คือ คู่มือครู รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 คุณครูสามารถดาวน์โหลดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมได้เลยค่ะ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 นี้ จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ แนวการจัดการเรียนรู้ แนวการจัดกิจกรรมตามหนังสือเรียน ตัวอย่างข้อสอบประจำบทพร้อมเฉลย รวมทั้งเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 ที่ต้องใช้ควบคู่กัน

 

คู่มือครู รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1
คู่มือครู รายวิชา พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 พร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้วที
https://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/11607-3-1_11607
ดาวน์โหลดคู่มือครูเล่มอื่น ๆ ได้ที่ https://www.scimath.org/ebooks

ลิขสิทธิ์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

ขอบคุณที่มาจาก https://www.scimath.org/