คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

596

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดนะครับ!


เพิ่มเพื่อน

 

 

แหล่งที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา