คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด

735
คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด
คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด

คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำไฟล์คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด จากศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด (ศคม.) กระทรวงศึกษาธิการ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด_1
คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด_1
เพิ่มเพื่อน

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด (ศคม.) กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของกระทรวง มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ปราบปราม คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในสังกัด หรือในกำกับ โดยมุ่งที่จะปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด ตามกระบวนการขั้นตอนและมาตรการที่กำหนดนั้น

เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถนำแนวทางการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ศคม. จึงได้จัดทำคู่มือดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในสังกัด หรือในกำกับ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่มีผลให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

 ทั้งนี้ “ความปลอดภัยของผู้เรียน” ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 1 ใน 7 ข้อ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง)

คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด_2
คู่มือปฏิบัติ เพื่อให้ความคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด_2

คุณครูและผู้อ่านทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือฉบับสรุปย่อ อินโฟกราฟิก คลิกที่นี่!!!

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือฉบับเต็ม คลิกที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ กระทรวงศึกษาธิการ