วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข้อสอบกลางคู่มือประเมิน RT 2565 คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

คู่มือประเมิน RT 2565 คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

Advertisement

คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผู้เรียน และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร และการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้เรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสําคัญกับความสามารถ ด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) โดยกําหนดเป็น นโยบายเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้

คู่มือประเมิน RT 2565 คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดคู่มือประเมิน RT 2565 คลิกที่นี่

คู่มือประเมิน RT 2565 คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

คู่มือประเมิน RT 2565 คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

Advertisement

ดาวน์โหลดคู่มือประเมิน RT 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม Test Blueprint RT ป.1 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ข้อสอบ rt ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments