คู่มือ การคัดกรองนักเรียนยากจน 1/2565 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 1/2565 สังกัด สพฐ.

3191

คู่มือ การคัดกรองนักเรียนยากจน 1/2565 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ 1/2565 สังกัด สพฐ.

คู่มือ การคัดกรองนักเรียนยากจน 1/2565 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 1/2565 สังกัด สพฐ.
คู่มือ การคัดกรอง นักเรียนยากจน 1/2565 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ 1/2565 สังกัด สพฐ.

คู่มือ การปฏิบัติงาน โครงการจัดสรร เงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 1/2565 สังกัด สพฐ. และ แบบฟอร์มต่าง ๆ

คู่มือ การคัดกรองนักเรียนยากจน 1/2565 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 1/2565 สังกัด สพฐ.
คู่มือ การคัดกรองนักเรียนยากจน 1/2565 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ 1/2565 สังกัด สพฐ.

ที่ทาง กสศ. ได้มีการปรับเพิ่มเติม สำหรับภาคการศึกษานี้ และได้อัปโหลดข้อมูล ในเว็บไซต์ของสังกัด เพื่อให้คุณครูเข้าถึงคู่มือ และเอกสารได้สะดวก มากยิ่งขึ้น
📒 สำหรับ คู่มือการปฏิบัติงานฯ 1/2565 คุณครู สามารถดาวน์โหลดได้ที่
👉🏻https://cct.thaieduforall.org/doc/announce/คู่มือปฏิบัติงาน%20ภาคเรียน%201_2565.pdf
📑 และสำหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ง่าย ๆ โดย
👉🏻 (1) ไปที่หน้าเว็บไซต์ของ cct.thaieduforall.org
👉🏻 (2) คลิกที่ “แหล่งรวบรวมข้อมูล” และ “แหล่งรวบรวมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” จากนั้นเลือกแบบฟอร์ม ที่ต้องการดาวน์โหลด

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก การคัดกรองนักเรียนยากจน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/