Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คู่มือ การปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7397 เรื่อง การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแจ้งให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับธุรการโรงเรียนตามแนวปฏิบัติในการอบรมที่สพฐ.ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ (สำรอง)

ทุกท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาด้านล่างครับ

Advertisement

ดาวน์โหลดหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7397

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ

ขอบคุณที่มาจาก : สพร.สพฐ.

You might also like