วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ เป็นแนวทาง จัดการเรียนรู้ สําหรับครูผู้สอนภาษาไทย ใช้แก้ปัญหา นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ด้วยวิธีการ สอนแบบแจกลูกสะกดคํา ซึ่งเป็น วิธีการสอน ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นวิธีการสอน ที่สร้างความเข้าใจทางภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดคู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ คลิกที่นี่

คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการทําให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ การจัดทํา “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” ได้มีการศึกษา ค้นคว้าส่วนที่เป็นสาระ ความรู้จากหนังสือ และตําราทางภาษาไทย สําหรับแนวทาง การจัดการเรียนรู้ และการวัดและ ประเมินผล จัดทําขึ้นโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการสอนภาษาไทย และด้านการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย และนักวิชาการศึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย และการวัดและประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจ สามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางการสอนอ่านเขียนภาษาไทย พัฒนาวิชาชีพ หรือพัฒนาตนเอง ในด้านการสอน แก่นักเรียนในวัยเริ่มเรียน และซ่อมเสริม นักเรียนที่มีปัญหา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยสามารถนําไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดคู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ คลิกที่นี่

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.

คู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments