คู่มือ วิธีการใช้งานระบบอบรมสสวท. สมัครอบรม วิทยาการคำนวณของ สสวท.

4148
คู่มือ วิธีการใช้งานระบบอบรมสสวท. สมัครอบรม วิทยาการคำนวณของ สสวท.
คู่มือ วิธีการใช้งานระบบอบรมสสวท. สมัครอบรม วิทยาการคำนวณของ สสวท.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐมีหนังสือแจ้งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.จะจัดอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ตามบทความสพฐแจ้งครูทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูอ่านต่อคลิกที่นี่

คู่มือ วิธีการใช้งานระบบอบรมสสวท. สมัครอบรม วิทยาการคำนวณของ สสวท.
คู่มือ วิธีการใช้งานระบบอบรมสสวท. สมัครอบรม วิทยาการคำนวณของ สสวท.

ซึ่งขณะนี้ระบบได้เปิดรับสมัครอบรมแล้วค่ะ เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้อ่านที่นี่คลิก วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงมี คู่มือ วิธีการใช้งานระบบอบรมสสวท. สมัครอบรม วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)ของ สสวท. มาฝากคุณครูค่ะ โดยคู่มือ การอบรมวิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) ที่นำมาฝากคุณครู

ประกอบไปด้วย
1.การประจัดการแคชบอร์ด คลิกอ่านที่นี่
2.การจัดการบัญชีผู้ใช้ คลิกอ่านที่นี่
3.การดูความก้าวหน้าในการเรียน คลิกอ่านที่นี่
4.การดูเนื้อหารายวิชา คลิกอ่านที่นี่
5.การตอบโจทย์ปัญหา คลิกอ่านที่นี่
6.การเรียกดูประวัติการอบรมจากเว็บเดิม คลิกอ่านที่นี่
7.การเรียกดูและค้นหารายวิชา  คลิกอ่านที่นี่
8.การลงทะเบียนเข้าเรียน คลิกอ่านที่นี่
9.การสมัครและลงชื่อเข้าใช้งาน  คลิกอ่านที่นี่

>>ดาวน์โหลดคู่มือทั้งหมด <<

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สสวท. และเพจครูรุ่นใหม่ สื่อวิทย์นวัตกรรม เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่า คู่มือ สมัครเข้ารับ การอบรม วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)ของ สสวท. จะมีประโยชน์สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบการอบรม ระบบใหม่ของสสวท.ค่ะ