วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณ”ค่าของแผ่นดิน”

ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณ”ค่าของแผ่นดิน”

Advertisement

Advertisement

ค่าของแผ่นดิน

ค่าของแผ่นดิน เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติๆ จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าของแผ่นดิน ตามที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ได้มีหนังสือเชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม
และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดซูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี
อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย จึงได้มีประกาศเชิญชวนให้มีการเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ
เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นผลงาน
ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๔

Advertisement

โดยกำหนดเปิดรับการเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น ในการนี้ สำนักงนคณะกรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน
และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือกฯ ค่าของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการพิจารณาในการคัดกรอง
ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นของชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการก่อนเสนอเข้ามายัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจาก QR code ที่แนบ

 

ค่าของแผ่นดิน ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณ”ค่าของแผ่นดิน”

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด คลิก ว1959

www.kruupdate.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments