สพฐ.แจ้งโรงเรียนรายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2562

2012
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

1.หนังสือแจ้งเขต

2.เรื่องเดิม

ขอบคุณที่มาข่าวจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน