งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลขา กพฐ. ทำใจงบฯ สพฐ. ถูกตัด กว่า 3,600 ล้านบาท

990
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลขา กพฐ. ทำใจงบฯ สพฐ. ถูกตัด กว่า 3,600 ล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลขา กพฐ. ทำใจงบฯ สพฐ. ถูกตัด กว่า 3,600 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลขา กพฐ. ทำใจงบฯ สพฐ. ถูกตัด กว่า 3,600 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลขา กพฐ. ทำใจงบฯ สพฐ. ถูกตัด กว่า 3,600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของ ศธ. ที่ได้มีการจัดทำคำของบประมาณไปแล้วในวงเงิน 332,398 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ได้ตัดไปจำนวน 2.45 หมื่นล้านบาท

โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถูกปรับลดงบประมาณลงเช่นกัน ซึ่งจะเป็นงบดำเนินงานประมาณ 3,600 กว่าล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6% ซึ่งยอมรับว่างบจำนวนดังกล่าวที่ถูกตัดไปถือเป็นจำนวนที่มากพอสมควร แต่เราเข้าใจรัฐบาล เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและรายได้จึงทำให้ทุกกระทรวงถูกปรับลดเช่นเดียวกัน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ในส่วนของ สพฐ.ที่จะต้องปรับก็คือเมื่อเราได้รับงบประมาณปี 65 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วมาแล้ว กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ สพฐ.เคยขอตั้งงบประมาณเอาไว้นั้น จะต้องนำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญใหม่ ซึ่งบางโครงการไหนที่จำเป็นเร่งด่วนก็ยังต้องคงไว้ เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ ส่วนเมื่อใช้งบประมาณหมดแล้วโครงการอื่น ๆ ที่ยังไม่จำเป็นก็ต้องชะลอเอาไว้ก่อน

เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อเราได้รับงบประมาณปี 65 มาแล้วจะจัดจัดลำดับความสำคัญอีกครั้งในการตัดงบประมาณในส่วนที่มีความจำเป็นน้อยที่สุด เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ เดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตามหากจะคิดโครงการใหม่ ๆ หรือดำเนินกิจกรรมงานที่ต้องต่อยอดก็อาจทำได้ไม่เต็มที่ เพราะติดข้อจำกัดด้านงบประมาณ.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูล งบประมาณรายจ่ายประจำปี เลขา กพฐ. ทำใจงบฯ สพฐ. ถูกตัด กว่า 3,600 ล้านบาท จาก At_HeaR