งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

2046

งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564
งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

เพิ่มเพื่อน

เตรียมพบกับ 2 กิจกรรมการเสวนาของวันที่ 20 สิงหาคม 2564   เวลา 13.30 – 15.30 น.

ภายในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

การเสวนา เรื่อง “ทำ PLC อย่างไร ให้ตอบโจทย์ ว.PA”
**ร่วมเสวนา โดย**
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ
นางสาวทิพวัลย์ สังข์โชติ
รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564
งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

การเสวนา เรื่อง “อนุบาล…ก้าวแรกของอนาคตกับการพัฒนาทักษะสมอง จิตใจ และการลงมือทำ”
**ร่วมเสวนา โดย**
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
นางธิดา พิทักษ์สินสุข
นายภูริทัต ชัยวัฒนกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

รับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/