ข่าวรับสมัครสอบ  งานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  (ปริญญาตรี) รวม 10 อัตรา

2359

ข่าวรับสมัครสอบ  งานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  (ปริญญาตรี) รวม 10 อัตรา

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวประกาศ  รับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ในตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 4 อัตรา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 4 อัตรา  และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  (ปริญญาตรี) 2  อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563
 ซึ่งมีปฏิทินการสมัครดังนี้

 

สมัครสอบ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563)
ชำระเงิน
( วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 18 มกราคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ   วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
(วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)
รายละเอียดดังประกาศด้านล่าง

 

ข่าวรับสมัครสอบ  งานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  (ปริญญาตรี) รวม 10 อัตรา
ข่าวรับสมัครสอบ  งานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  (ปริญญาตรี) รวม 10 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ  (PDF) คลิกที่นี่ 

ลิ้งก์รับสมัคร  http://job.onec.go.th/

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา