จะสอบครูผู้ช่วย โหลดอ่านด่วน! รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล ของศธ. (รอบ 12 ก.ย. 57 – 29 ก.พ. 59)

536

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2 (รอบ 12 ก.ย. 57 – 29 ก.พ. 59) กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 17 เดือน

*****************************************

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่


  นโยบาย 1 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 2 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 3 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 4 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 5 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 6 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 7 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 8 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 10 รอบ 17 เดือน.pdf   


  นโยบาย 10 รอบ 17 เดือน.pdf   

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ