จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน อัพเดทข้อมูล 1 พ.ค 2564

960
งดออกจากเคหสถาน
งดออกจากเคหสถาน

ตรวจสอบที่นี่ รายชื่อ จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน อัพเดทข้อมูล 1 พ.ค 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่รายชื่อจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหะสถานอัปเดตข้อมูล 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น.โดยจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหะสถาน รวม 22 จังหวัด
ดังต่อไปนี้

จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน
จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน

ภาคเหนือ 2 จังหวัด
ได้แก่จังหวัดแพร่และอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บึงกาฬ ยโสธร หนองคายและอุบลราชธานี

ภาคกลาง ภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี

ภาคใต้ 6 จังหวัดได้แก่ ตรัง พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี

โดยทุกท่านสามารถตรวจสอบช่วงเวลาจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหะสถานรวม 22 จังหวัดดังภาพ

จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน 02
จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน 02

และสามารถตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.moicovid.com

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ ตรวจสอบที่นี่ รายชื่อ จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน อัพเดทข้อมูล 1 พ.ค 2564 จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย