จัดสรรคืนอัตราว่าง ข้าราชการครู สิ้นปีงบ 2563 ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการย้าย 64 และ สอบบรรจุ

2868
จัดสรรคืนอัตราว่าง ข้าราชการครู สิ้นปีงบ 2563  ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการย้าย 64 และ สอบบรรจุ
จัดสรรคืนอัตราว่าง ข้าราชการครู สิ้นปีงบ 2563 ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการย้าย 64 และ สอบบรรจุ

จัดสรรคืนอัตราว่าง ข้าราชการครู สิ้นปีงบ 2563 ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการย้าย 64 และ สอบบรรจุ

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหนังสือเรื่อง การจัดสรรอัตราว่างผลจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณพ. ศ. 2563 รอบที่ 2 มาฝากคุณครูทุกท่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการย้ายครูปี 2564 และสอบบรรจุครู

โดยตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรอัตราว่างผลจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 รอบที่ 1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำไปดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและโครงการส่งเสริมผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดสรรอัตราว่างผลจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณพ. ศ. 2563  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรอบที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนี้

1. จัดสรรคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตำแหน่ง 2. จัดสรรคืนตำแหน่งครูผู้สอนเพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็นและสงวนอัตราไว้ร้อยละ 25 เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. และร้อยละ 50 กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ จัดสรรคืนอัตราว่าง ข้าราชการครู สิ้นปีงบ 2563 ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการย้าย 64 และ สอบบรรจุ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของภาพและข้อมูล จัดสรรคืนอัตราว่าง ข้าราชการครู สิ้นปีงบ 2563 ใช้เป็นข้อมูล ประกอบการย้าย 64 และ สอบบรรจุ จาก สพฐ.ค่ะ