จับตา กมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและ อปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่

1529

จับตา กมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและ อปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่

จับตา-กมธ.-ลงมติ-ให้ครูของรัฐและ-อปท.-เป็นข้าราชการครู-หรือไม่
จับตา กมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและอปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่

เมื่อเร็วๆนี้ ท่าน สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน facebook ในประเด็นเกี่ยวกับ จับตา กมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและ อปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
[จับตา กมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและ อปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่]
คณะทำงานที่ กมธ.แต่งตั้งขึ้น เสนอแก้ร่างที่มาจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)
– จาก องค์กรครู => เป็น สภาวิชาชีพ(คุรุสภา)
– จาก ครูของรัฐ/อปท.เทียบเคียงข้าราชการ =>เป็น ข้าราชการครู
– จาก องค์กรกลางบริหารบุคคลของครู => เป็น องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
– ฯลฯ
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ประธาน กมธ. ได้นัดประชุมเพื่อลงมติ ว่าจะคงร่างเดิมของ ครม. หรือแก้ไขตามคณะทำงานเสนอ
หมวด 3 ครูและบุคลากร และหมวด 4 ส่วนที่ 1 ระบบการศึกษา ของร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ที่คณะทำงานปรับแก้จาก..ร่างเดิมของ ครม.ที่ให้คุรุสภาเป็นเพียงองค์กรครูไม่ใช่สภาวิชาชีพ ให้ครูของรัฐและ อปท. ไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นเพียงเทียบเคียง ฯลฯ
คณะทำงานที่ กมธ.แต่งตั้ง ได้ทำการแก้ไขแล้วตามเอกสารข้างล่างนี้ รอให้ที่ประชุม กมธ.ลงมติว่าจะให้แก้ไขหรือจะคงร่างเดิม
หมายเหตุ
– ข้อความขีดเส้นใต้เป็นข้อความที่เพิ่มขึ้นใหม่
– ข้อความที่มี / ขีดทับคือข้อความเดิมที่ตัดออก
นอกนั้นเป็นข้อความของร่างเดิมที่คงไว้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565)

จับตา กมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและ อปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่
จับตากมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและ อปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่

ขอบคุณที่มาจาก : สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu