Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

จี้ศธ.จริงจัง กระจายอำนาจให้โรงเรียน

Advertisement

“บัญชา”ชี้เหตุปฎิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ เพราะ
ศธ.ไม่กระจายอำนาจให้สถานศึกษาอย่างแท้จริง
แนะให้สถานศึกษาได้ตัดสินใจแก้ปัญหาเอง
พร้อมจัดงบฯมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (4ส.ค.) รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าแม้ว่าขณะนี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
จะกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กระจายอำนาจให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเองได้แต่ในทางปฎิบัติแล้ว
ศธ.ยังสั่งการให้สถานศึกษาต่างๆทำตาม
เพราะยังหวงอำนาจอยู่และการสั่งการนั้น
ศธ.จะให้สถานศึกษาทุกพื้นที่การศึกษาทำเหมือนกันหมดโดยที่
ศธ.ก็ไม่รู้ว่าสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แท้จริงแตกต่างกันไป
การแก้ปัญหาจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป
และคนที่จะรู้ดีว่าปัญหาที่ทำให้การปฎิรูปการศึกษาไม่สำเร็จอยู่ตรงจุดไหน
คือ
สถานศึกษาเองเพราะอยู่ในพื้นที่แต่สถานศึกษาเองก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ
หรือแก้ปัญหาเท่าที่ควรเพราะเกรงว่าถ้าทำไปแล้วศธ.อาจจะไม่ชอบและต้องมารื้อ
ทำใหม่จึงทำให้สถานศึกษารอที่จะให้ศธ.สั่งการเหมือนที่ผ่านมา
จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การปฎิรูปการศึกษาของไทยไม่สำเร็จดังนั้น
ศธ.ควรที่จะกระจายอำนาจให้สถานศึกษาได้คิดและตัดสินใจที่จะพัฒนาและแก้ปัญหา
ต่างๆของสถานศึกษาด้วยตัวเองส่วนศธ.ก็ทำหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ข้อข้อ
เสนอแนะในสิ่งที่สถานศึกษาขาด

รศ.ดร.บัญชากล่าวต่อไปว่า
นอกจากนี้ศธ.จะต้องสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาค
ซึ่งมีจำนวนมากพอให้เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่โดย
ศธ.จะต้องให้งบประมาณกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อนำไปช่วยพัฒนาโรงเรียน
และถ้าพัฒนาได้ดีก็มีโบนัสให้ด้วย
เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้นำไปแบ่งให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแต่
ถ้ามหาวิทยาลัยใดทำแล้วไม่ได้ผลจะต้องคืนเงินให้แก่ ศธ.
และมหาวิทยาลัยนั้นจะถูกสังคมมองว่าไม่มีคุณภาพซึ่งตนเชื่อว่าคงไม่มี
มหาวิทยาลัยไหนที่ไม่มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตามถ้าทำได้เชื่อว่าจะทำให้การปฎิรูปการศึกษาสำเร็จโดยเร็วแน่นอน
อย่างที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ได้เข้าไปช่วยพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาต่างๆให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดสระบุรี
ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาดีขึ้นและตัวนักเรียนเองก็สามารถทำคะแนนต่างๆได้ดี
ด้วย อีกทั้งชุมชนก็พอใจที่จุฬาฯเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาให้แก่ชุมชน.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 4 ส.ค. 58

You might also like