จี้สกอ.เลิกจุ้นอำนาจสภามหาวิทยาลัย

363

วันนี้ (23 พ.ย.) ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
สั่งให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบหาก พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
มีผลบังคับใช้ มาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง
พ.ร.บ.การอุดมศึกษาอีกครั้งนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี
ซึ่งเท่าที่ฟังเสียงจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยกับร่าง
พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ในหลายประเด็น เช่น การให้อำนาจ
กกอ.ในการตัดสินปัญหาของมหาวิทยาลัยมากเกินไป
ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยที่จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย
ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารมหาวิทยาลัยด้วย

“ผมเห็นว่าก่อนที่จะออกกฎหมายต่างๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้รอบคอบ
มิฉะนั้นแทนที่จะเกิดประโยชน์กลับเพิ่มปัญหามากขึ้น
อย่างไรก็ตามขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีกฎหมายของตัวเองที่จะบริหารจัดการ
และยังให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจสูงสุดในการบริหาร เช่น การอนุมัติหลักสูตร
การเสนอชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นต้น
แต่ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กลับไม่ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
โดยเข้ามายุ่งและฟังเสียงคนไม่กี่คน
จนทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบริหารงานได้ เช่น
ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ สกอ.ไม่เสนอชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ เป็นต้น

” ศ.ดร.พจน์
กล่าว

ศ.ดร.พจน์ กล่าวด้วยว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า
สกอ.ต้องเชื่อมั่นในมติของสภามหาวิทยาลัย
คงไม่มีสภามหาวิทยาลัยไหนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยตัวเองถอยหลัง ไม่พัฒนา
หากสภามหาวิทยาลัยใดเดินทางผิด ก็ปล่อยให้แก้ปัญหาและรับผิดชอบเอง
ซึ่งตนเชื่อว่าทำได้อยู่แล้ว ดังนั้น
สกอ.ควรปล่อยให้มหาวิทยาลัยจัดการปัญหาของตัวเอง.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:11 น.