จ่อปรับปรุงเงื่อนไขครูสมาชิก ช.พ.ค.กู้แล้วต้องทำประกัน

670

ศธ.เตรียมปรับปรุงเงื่อนไขการทำประกันชีวิต
ครูที่สมาชิก ช.พ.ค. ถูกบังคับให้ซื้อประกันถ้าต้องการขอกู้เงิน
เพราะส่งผลภาระดอกเบี้ยของครูเพิ่มสูงขึ้น ส่วน “สมมาตร”
เจอกรรมการชุดใหม่ประเมินผลงาน

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)
กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด
นำหลักทรัพย์ปลอมมาค้ำประกันการแลกซื้อตั๋วเงินกับ สกสค.ว่า
ที่ผ่านมาคณะกรรมการ สกสค.ได้มอบหมายให้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการ ศธ.
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.)
ไปแจ้งความเกี่ยวกับกรณีนี้ไว้แล้วหลายครั้ง
รวมถึงให้ทำหนังสือทวงถามไปยังนายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา เจ้าของบริษัท
บิลเลี่ยนฯ เพื่อเรียกเงินคืนทั้งหมด
ส่วนนายพินิจศักดิ์จะใช้วิธีการเชิญนายสัมฤทธิ์มาพูดคุยเรื่องการคืนเงิน
ด้วยตัวเอง ก็ถือเป็นอำนาจของเลขาฯ สกสค. ที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
โดยทางคณะกรรมการ สกสค.อยากได้เงินคืนโดยเร็วที่สุด
รวมถึงให้ตรวจสอบว่าที่ผ่านมามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอะไรไปบ้าง
ซึ่งทรัพย์สินของอดีตผู้บริหาร
สกสค.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดไปทั้งหมด 183
ล้านบาท

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า
สำหรับการดำเนินการเพื่อขอให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษนั้น
ต้องมีการหารือร่วมกันในคณะกรรมการ สกสค. และต้องกลับไปดูกฎหมายก่อน
โดยข้อที่อาจจะสามารถแจ้งความต่อดีเอสไอเพื่อขอให้รับเป็นคดีพิเศษได้หรือ
ไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเงินจำนวน 2,100
ล้านบาทหรือไม่
คือการจัดซื้อจัดจ้างในวงราชการทั่วไปจะมีการจัดสรรงบประมาณลงไป
และมีเงินที่เรียกว่าเงินทอน ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีผู้รับประโยชน์จากตรงนี้
เพราะถ้าเชื่อว่ามีการยักยอกเงินของ สกสค.ไปจริง
ก็อาจจะต้องอาศัยอำนาจของดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบ
เบื้องต้นกลุ่มอดีตคณะกรรมการ สกสค.ที่ทางดีเอสไอเปิดเผยมาทั้ง 10 คน
ก็ต้องถูกตรวจสอบด้วย
เพราะถือว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ที่อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝง

นพ.กำจรกล่าวอีกว่า ในส่วนข้อเสนอของนายพินิจศักดิ์
ที่จะให้ชะลอการปล่อยเงินกู้ ช.พ.ค.ให้กับผู้กู้รายใหม่
เพื่อปรับเกณฑ์การกู้ต่างๆ ให้มีความเป็นธรรม โดยเฉพาะการทำประกันชีวิตนั้น
เรื่องนี้ตนได้หารือกับหลายฝ่าย ซึ่งคงต้องไปดูรายละเอียด
และจากการสอบถามทั้งทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน
พบว่าโดยหลักการเป็นการนำเงินประกันภัยมาค้ำประกันเงินกู้
ทำให้ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน
ตามปกติการทำประกันจะต้องมีค่าคอมมิชชั่น
ดังนั้นต้องไปดูว่าค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากที่ได้จากการทำประกันของครูตกไป
อยู่ที่ใคร หรือมีการยกเว้นให้หรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาการทุจริต
แต่อาจเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรวจกันมากกว่า

ด้านนายพินิจศักดิ์กล่าวเสริมประเด็นนี้ว่า ในการขอกู้เงินของสมาชิกครู
ทางธนาคารออมสินผู้ปล่อยกู้ได้เป็นผู้แนะนำให้ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกับ
บริษัท ทิพยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันก็จะได้ค่านายหน้าประมาณ 15%

ส่วนประเด็นความคืบหน้าการตรวจสอบปัญหาการทุจริตภายในองค์การค้าของ
สกสค.นั้น นพ.กำจรกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงศ์
ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ
ไปปรับลดค่าใช้จ่ายขององค์การค้าฯ แล้ว รวมถึงเมื่อเร็วๆ
นี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสมมาตร มีศิลป์
ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ซึ่งถือเป็นการประเมินครั้งที่ 3 เพราะการประเมิน 2
ครั้งที่ผ่านมา ประเมินโดยอดีตคณะกรรมการ สกสค.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว
ดังนั้นจึงต้องตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาประเมิน
หากผลการประเมินพบว่าการทำงานไม่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ก็อาจจะมีการพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างนายสมมาตรตามขั้นตอนต่อไป.