Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

จ่อปรับปรุงเงื่อนไขครูสมาชิก ช.พ.ค.กู้แล้วต้องทำประกัน

Advertisement

ศธ.เตรียมปรับปรุงเงื่อนไขการทำประกันชีวิต
ครูที่สมาชิก ช.พ.ค. ถูกบังคับให้ซื้อประกันถ้าต้องการขอกู้เงิน
เพราะส่งผลภาระดอกเบี้ยของครูเพิ่มสูงขึ้น ส่วน “สมมาตร”
เจอกรรมการชุดใหม่ประเมินผลงาน

เพิ่มเพื่อน

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)
กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด
นำหลักทรัพย์ปลอมมาค้ำประกันการแลกซื้อตั๋วเงินกับ สกสค.ว่า
ที่ผ่านมาคณะกรรมการ สกสค.ได้มอบหมายให้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการ ศธ.
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.)
ไปแจ้งความเกี่ยวกับกรณีนี้ไว้แล้วหลายครั้ง
รวมถึงให้ทำหนังสือทวงถามไปยังนายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา เจ้าของบริษัท
บิลเลี่ยนฯ เพื่อเรียกเงินคืนทั้งหมด
ส่วนนายพินิจศักดิ์จะใช้วิธีการเชิญนายสัมฤทธิ์มาพูดคุยเรื่องการคืนเงิน
ด้วยตัวเอง ก็ถือเป็นอำนาจของเลขาฯ สกสค. ที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
โดยทางคณะกรรมการ สกสค.อยากได้เงินคืนโดยเร็วที่สุด
รวมถึงให้ตรวจสอบว่าที่ผ่านมามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอะไรไปบ้าง
ซึ่งทรัพย์สินของอดีตผู้บริหาร
สกสค.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดไปทั้งหมด 183
ล้านบาท

Advertisement

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า
สำหรับการดำเนินการเพื่อขอให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษนั้น
ต้องมีการหารือร่วมกันในคณะกรรมการ สกสค. และต้องกลับไปดูกฎหมายก่อน
โดยข้อที่อาจจะสามารถแจ้งความต่อดีเอสไอเพื่อขอให้รับเป็นคดีพิเศษได้หรือ
ไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเงินจำนวน 2,100
ล้านบาทหรือไม่
คือการจัดซื้อจัดจ้างในวงราชการทั่วไปจะมีการจัดสรรงบประมาณลงไป
และมีเงินที่เรียกว่าเงินทอน ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีผู้รับประโยชน์จากตรงนี้
เพราะถ้าเชื่อว่ามีการยักยอกเงินของ สกสค.ไปจริง
ก็อาจจะต้องอาศัยอำนาจของดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบ
เบื้องต้นกลุ่มอดีตคณะกรรมการ สกสค.ที่ทางดีเอสไอเปิดเผยมาทั้ง 10 คน
ก็ต้องถูกตรวจสอบด้วย
เพราะถือว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ที่อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝง

Advertisement

นพ.กำจรกล่าวอีกว่า ในส่วนข้อเสนอของนายพินิจศักดิ์
ที่จะให้ชะลอการปล่อยเงินกู้ ช.พ.ค.ให้กับผู้กู้รายใหม่
เพื่อปรับเกณฑ์การกู้ต่างๆ ให้มีความเป็นธรรม โดยเฉพาะการทำประกันชีวิตนั้น
เรื่องนี้ตนได้หารือกับหลายฝ่าย ซึ่งคงต้องไปดูรายละเอียด
และจากการสอบถามทั้งทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน
พบว่าโดยหลักการเป็นการนำเงินประกันภัยมาค้ำประกันเงินกู้
ทำให้ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน
ตามปกติการทำประกันจะต้องมีค่าคอมมิชชั่น
ดังนั้นต้องไปดูว่าค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากที่ได้จากการทำประกันของครูตกไป
อยู่ที่ใคร หรือมีการยกเว้นให้หรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาการทุจริต
แต่อาจเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรวจกันมากกว่า

ด้านนายพินิจศักดิ์กล่าวเสริมประเด็นนี้ว่า ในการขอกู้เงินของสมาชิกครู
ทางธนาคารออมสินผู้ปล่อยกู้ได้เป็นผู้แนะนำให้ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกับ
บริษัท ทิพยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันก็จะได้ค่านายหน้าประมาณ 15%

ส่วนประเด็นความคืบหน้าการตรวจสอบปัญหาการทุจริตภายในองค์การค้าของ
สกสค.นั้น นพ.กำจรกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงศ์
ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ
ไปปรับลดค่าใช้จ่ายขององค์การค้าฯ แล้ว รวมถึงเมื่อเร็วๆ
นี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสมมาตร มีศิลป์
ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ ซึ่งถือเป็นการประเมินครั้งที่ 3 เพราะการประเมิน 2
ครั้งที่ผ่านมา ประเมินโดยอดีตคณะกรรมการ สกสค.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว
ดังนั้นจึงต้องตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาประเมิน
หากผลการประเมินพบว่าการทำงานไม่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ก็อาจจะมีการพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างนายสมมาตรตามขั้นตอนต่อไป.

You might also like