Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ฉลอง! ศธ.มอบของขวัญไฮสปีดเน็ตทุกรร.ทั่วประเทศ

Advertisement

ศธ.มอบของขวัญไฮสปีดเน็ตทุกรร.ทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน

กระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญปีใหม่ติดไฮสปีดอินเทอร์เน็ตโรงเรียนทั่วประเทศ

Advertisement

พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.55 น.

วันนี้ (13 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  โดยจะกำหนดให้พัฒนาเป็นระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับหลักการพัฒนาให้เป็นไฮสปีดอินเตอร์เน็ตนั้นจะมีการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาระบบอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้มีความซ้ำซ้อนหลายระบบ

อาทิ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศธ. หรือ Ministry of Education Network (MOENet) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบบ Uninet ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และระบบอินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน ซึ่งการใช้งานซ้ำซ้อนเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก

Advertisement

“การดำเนินการรูปแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตโรงเรียนทั่วประเทศนั้นจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกระบบอินเตอร์เน็ตเอง เพราะผู้อำนวยการโรงเรียนจะรู้ดีที่สุดว่าระบบใดมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตัวเองมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน  เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่มีการใช้งานอินเตอร์มากก็อาจไม่เหมาะกับการใช้งานเครือข่ายของ MOEnet แต่อาจจะเหมาะกับเครือข่ายให้บริการอินเทอร์เน็ตของรัฐวิสหกิจ หรือภาคเอกชนก็ได้ 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเราชอบตัดเสื้อให้เด็กทุกคนใส่ไซต์เดียวกันหมดทำให้เด็กบางคนใส่ได้ดีเด็กบางคนก็ใส่ไม่ได้ก็เหมือนกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่ผ่านมาแบบซ้ำซ้อน หากเราเปิดให้ผู้ใช้เลือกระบบได้เองว่าระบบใดเหมาะสมกับสิ่งที่โรงเรียนต้องการใช้งานมากที่สุด และเมื่อเลือกใช้งานระบบใดระบบหนึ่งแล้วก็จะส่งผลให้งบประมาณด้านอินเทอร์เน็ตประหยัดไปได้เป็นจำนวนมาก” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/615667

You might also like