ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดรถโมบายฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่ เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565

224

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดรถโมบายฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่ เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดรถโมบายฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่ เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเป็นไปตามคาดการณ์ ประชาชนสนใจเข้ารับวัคซีนป้องกันมากขึ้น สั่งทุกโรงพยาบาลเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากวอล์กอินเข้ามาคนเดียวก็ขอให้ฉีด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด เนื่องจากวัคซีนมีเพียงพอ พร้อมทั้งจัดบริการเชิงรุกฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ถึงในพื้นที่

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดรถโมบายฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่ เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565
ฉีดวัคซีนโควิดฟรีเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดรถโมบายฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 ในพื้นที่ เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เดือนธันวาคม 2565

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แพทย์จ่ายยาและรักษาแบบผู้ป่วยนอก ส่วนการใช้เตียงในโรงพยาบาลยังไม่เพิ่มขึ้นมากจนต้องมีมาตรการเพิ่มเติม สำหรับผู้เสียชีวิตยังเพิ่มไม่มากเช่นกัน เฉลี่ยไม่เกิน 10 รายต่อวัน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามที่คาดการณ์ว่าจะพบการระบาดในลักษณะ Small Wave และจะค่อยๆ ลดลงช่วงหลังปีใหม่ ทั้งนี้ การพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้ช่วงนี้ประชาชนเข้ารับวัคซีนมากขึ้นด้วย จึงได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในช่วงนี้และให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วัน เวลาให้บริการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและมารับบริการได้สะดวก

“แม้จะมีการกำหนดวันเวลาให้บริการ แต่หากประชาชนวอล์กอินมาขอรับบริการไม่ตรงวันก็ขอให้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ไม่ต้องกังวลเรื่องเปิดขวดวัคซีนฉีดไม่หมดแล้วต้องทิ้ง เพราะแม้ขวดหนึ่งจะฉีดเพียงคนเดียวก็ถือว่ามีประโยชน์กว่าที่จะรอหลายคนแล้วทำให้ไม่ได้ฉีด เพราะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น” นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า นอกจากการกระจายวัคซีนโควิด 19 ถึงระดับ รพ.สต.เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน และลดการสูญเสียรายได้ของญาติจากการหยุดงานพามาฉีดวัคซีน แต่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นได้แจ้งให้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุก เช่น จัดรถโมบายยูนิตฉีดวัคซีนพร้อมนัดหมายให้มารับบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์

ตัวอย่างรายละเอียดโรงพยาบาลที่รับฉีดวัคซีน

1.โรงพยาบาลกลาง วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. บริเวณชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ โทร. 02 225 1354

2.โรงพยาบาลตากสิน วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์การค้าแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ โทร. 02 437 7677

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันจันทร์ – พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ คลินิกวัคซีนโควิด ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ เรือนวัคซีน อาคารจอดรถ ชั้น 1 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร. 02 289 7986

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ โทร. 02 429 3258

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประกันสังคม โทร. 084 215 3278 / 02 543 2090

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์

สินเชื่อ เงินกู้ ธนาคารออมสิน เงินฉุกเฉิน 50,000 บาท สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ไม่ต้องผ่อน 3 เดือนแรก

สินเชื่อบ้าน กบข. สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อ สมาชิก กบข.