ชงหลักสูตรใหม่ เลิกเรียนวิชาการเที่ยง

472

“ดาว์พงษ์”แย้มปรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลิกเรียนเที่ยงในเด็กป.1-ป.3เพื่อเพิ่มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ย้ำระบบส่งต่อเข้ามหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพ

วันนี้ (13 ม.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่า ตนได้มอบเป็นการบ้านให้ที่ประชุมรับทราบว่า
การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะต้องนำหลักสูตรแบบเดิมมาพิจารณาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เช่น
เด็กเรียนมากเกินไป หรือ เรียนแล้วสามารถไปแข่งขันกับคนอื่นๆได้หรือไม่
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
โดยตนอยากให้หลักสูตรใหม่เน้นสร้างแรงจูงใจการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก
ด้วย เพราะที่ผ่านมาเด็กไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการเรียนวิชานี้
เนื่องจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควร
ทั้งนี้ การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการทั้งระบบ
โดยเฉพาะการผลิตเด็กให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
การพัฒนาครูแผนการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนความรู้รอบตัวของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการประเมินผลทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า
ตนได้วางกรอบเวลาการจัดทำหลักสูตรใหม่นี้ว่าจะต้องแล้วเสร็จและเริ่มทดลอง
ใช้ในภาคเรียนที่ 2/2559
เพื่อดูว่ามีอุปสรรคใดบ้างที่จะต้องปรับแก้ไขและการปรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จะต้องประสานการทำงานร่วมกับระดับอุดมศึกษาด้วย
เพื่อรองรับผู้เรียนจบชั้นม.6 เพื่อไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ตนไม่อยากให้ใครมาต่อว่าระบบส่งต่อเด็กตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
มีคุณภาพจนทำให้เด็กไม่สามารถเข้าเรียนต่อสาขาวิชาอื่นๆในระดับอุดมศึกษาได้

“ที่ผ่านมามีการปรับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มอาจปรับลดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีอยู่ 8กลุ่มเหลืออยู่ 5
กลุ่มสาระการเรียน เพราะไม่อยากให้เด็กเรียนอัดแน่นจนเกินไป
แต่ก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมด
เนื่องจากต้องมีการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีกหลายชุด
ซึ่งการปรับหลักสูตรยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปรับโครงสร้างเวลาเรียนแต่เมื่อ
หลักสูตรใหม่เสร็จสิ้นก็อาจจะปรับลดเวลาเรียนลงในบางช่วงชั้น เช่น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 อาจจะเลิกเรียนครึ่งวัน
เพื่อมาเพิ่มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้มากขึ้น” พล.อ.ดาว์พงษ์
กล่าว.

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 13 มกราคม 2559