Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ชง ก.ม.เปิดเผยข้อมูลตามลูกหนี้ กยศ.

Advertisement

เดินตามแผนนำรายชื่อเข้าเครดิตบูโร ตรวจสอบแล้วชาว สกอ.จ่ายคืนเงินกู้

เพิ่มเพื่อน

จากกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประสบปัญหาไม่สามารถติดตามเงินคืนจากผู้กู้ได้ จนต้องหามาตรการต่างๆเพื่อทวงเงินคืนนั้น น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ.เปิดเผยว่า เนื่องจาก กยศ. ไม่ทราบว่าผู้กู้ยืมที่เรียนจบแล้วไปทำงานหรืออาศัยอยู่ที่ใด เพราะไม่ได้แจ้งที่อยู่กลับมายัง กยศ. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว กยศ.จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญประการหนึ่งคือ จะกำหนดให้หน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลบุคคลได้ รวมถึงผู้กู้ยืมก็ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ กยศ. สามารถไปขอข้อมูลบุคคลกับหน่วยงานใดก็ได้ นอกจากนี้ กยศ.จะหาแนวทางการส่งเสริมเพื่อชักจูงใจและกระตุ้นให้ผู้กู้ชำระเงินคืนให้มากขึ้น อย่างไร ก็ตาม ในปี 2561 กยศ.ยังยืนยันว่าจะนำรายชื่อผู้ค้างชำระเงินตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ระบบข้อมูลเครดิตบูโร เพราะผู้กู้คิดว่าไม่จ่ายหนี้ก็ไม่เป็นไร ดังนั้น กยศ.จึงต้องหามาตรการที่เข้มข้นและเอาจริงเอาจังมากขึ้น

Advertisement

Advertisement

ผู้จัดการ กยศ. กล่าวต่อว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมกยศ.จะเข้มงวดมากขึ้น โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์กู้ยืม ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และทำกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปี ทั้งต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และในระดับปริญญาตรี นิสิต นักศึกษาต้องเรียนหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบแล้ว หากคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จะหมดสิทธิ์กู้ยืมได้

ด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนมีนโยบายชัดเจนว่าบุคลากรในสังกัด สกอ.ที่กู้ยืมเงิน กยศ. จะต้องชำระหนี้คืนให้หมด เพราะ สกอ.เป็นหน่วยงานที่บริหารเงิน กยศ. ถ้าคนใน สกอ.กู้เงิน กยศ. แล้วไม่ชำระหนี้คืนก็ถือว่าผิด และจากการตรวจสอบก็พบว่า บุคลากร สกอ.ที่กู้เงิน กยศ. ทุกคนไม่มีใครค้างชำระหนี้ และมีการจ่ายเงินคืนอย่างต่อเนื่อง ส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ตนมั่นใจว่าทุกสถาบันต้องมีการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าชำระหนี้คืนอยู่แล้ว เพราะ กยศ. กำหนดเกณฑ์ไว้ว่า ถ้ามหาวิทยาลัยใดมีสัดส่วนการไม่ชำระหนี้คืนสูง ทาง กยศ. ก็จะปล่อยเงินกู้ยืมให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ลดน้อยลง ก็จะส่งผลให้จำนวนผู้กู้ยืมลดน้อยลงด้วย.

แหล่งที่มาของข่าว : ไทยรัฐออนไลน์

You might also like