ชมย้อนหลัง การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63 

2162
ชมย้อนหลัง การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63 
ชมย้อนหลัง การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63

ชมย้อนหลัง การประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการจัดเรียนการสอนทางไกล โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

ท่านที่พลาดรับชม การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท. และ ผอ.โรงเรียน วันที่ 20 พ.ค.63 สามารถรับชมย้อนหลังที่ด้านล่างนี้ครับ..

 

รับชมย้อนหลัง การประชุม ทาง  YOUTUBE OBEC CHANEL

 

ทีมงาน  ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก   สพฐ. (OBEC Channel)