ชมย้อนหลัง ทบทวนความรู้ สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 สิงหาคม 2564

6292

ชมย้อนหลัง ทบทวนความรู้ สพฐ webinar DLIT

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวันนี้ 14 สิงหาคม 2564 ได้มีการอบรมในหลากหลายหัวข้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเป็นการทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการทำแบบทดสอบรับวุฒิบัตร หลังการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นมี 3 เงื่อนไขในการอบรมดังนี้ครับ
* ลงทะเบียน เพื่อขอรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร หลังจบการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
** ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*** “สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกียรติบัตร

สำหรับเนื้อหาที่ได้มีการบรรยายในวันแรกขออนุญาตนำวิดีโอการอบรมมาใก้ทุกท่านชมย้อนหลังดังนี้ครับ

หัวข้อที่ 1 REVIEW TEACHER TOOL

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

หัวข้อที่ 2 การสร้างห้องเรียน GOOGLE WORK SPACE

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

Advertisement

หัวข้อที่ 3 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Microsoft 365

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

หัวข้อที่ 4 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ meeting ต่างๆ เช่น zoom , cisco webex , steamyard ฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

Zoom / Cisco WebEx / Messenger Room / Line Meeting /

ขอบคุณที่มาจาก : https://webinar.dlit.ac.th/home

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/