ชมย้อนหลัง ทบทวนความรู้ สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564

1693

ชมย้อนหลัง ทบทวนความรู้ สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564

ชมย้อนหลัง ทบทวนความรู้ สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564
ชมย้อนหลัง ทบทวนความรู้ สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564

ชมย้อนหลัง ทบทวนความรู้ สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564

สวัสดีค่ะ ทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวันนี้ 15 สิงหาคม 2564 ได้มีการอบรมในหลากหลายหัวข้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเป็นการทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการทำแบบทดสอบรับวุฒิบัตร หลังการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นมี 3 เงื่อนไขในการอบรมดังนี้ครับ
* ลงทะเบียน เพื่อขอรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร หลังจบการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
** ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*** “สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกียรติบัตร

สำหรับเนื้อหาที่ได้มีการบรรยายในวันที่สอง ขออนุญาตนำวิดีโอการอบรมมาให้ทุกท่านชมย้อนหลังดังนี้ค่ะ

15 สิงหาคม 2564 – ช่วงที่ 2