ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สพฐ .ปี 2564 เลื่อนสอบครูผู้ช่วย

2050
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สพฐ .ปี 2564
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สพฐ .ปี 2564

ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สพฐ .ปี 2564

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการดำเนินงานการสรรหาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.. 2564 ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) มาเพื่อดำเนินการความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแพร่ระบาดกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ดังนั้นเพื่อป้องกันการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ของการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) รวมทั้งชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กำหนดการสรรหาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2564 แจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป

ชะลอการสรรหาบุคลากร สพฐ .ปี 2564
ชะลอการสรรหาบุคลากร สพฐ .ปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สพฐ .ปี 2564 จาก สพฐ.ค่ะ