ชะลอ การสอบ ผอ.โรงเรียน สพฐ. ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3304

 

Advertisement

ชะลอ การสอบ ผอ.โรงเรียน สพฐ. ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้

แจ้ง สศศ. ชะลอการคัดเลือกฯ

แจ้ง สพท. ชะลอการคัดเลือกฯ

แจ้ง สป.ศธ. ชะลอการคัดเลือกฯ

แจ้ง ศธจ. ชะลอการคัดเลือกฯ

Advertisement

ชะลอ การสอบ ผอ.โรงเรียน สพฐ. ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชะลอ การสอบ ผอ.โรงเรียน สพฐ. ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้ กศจ. ชะลอการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 โดยมอบสํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ที่เหมาะสมกับการดําเนินการคัดเลือกฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/