วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเช็กกันหน่อย ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ. ไว้อย่างไร

เช็กกันหน่อย ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ. ไว้อย่างไร

Advertisement

สวัสดีครับเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษามาฝากเช่นเคยนะครับ โดยวันนี้ขอนำเอาเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของคุณครูมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับ นั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติการสอนที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้เพื่อให้คุณครูสังกัดสพฐ. ที่ต้องการจะขอมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดในหนังสือ สำนักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗ /๐๖๓๕ เรื่อง การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่สอดคล้องกับการขอมีหรือวิทยฐานะของคุณครู ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ดังนี้ครับ

การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

– สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓๐๖๓๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ก.ค.ศ. มีมติกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้

๑. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

๑.๑ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่กําหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน

๑.๒ งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งงานสนับสนุน การบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น

๑.๓ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและ จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด

Advertisement

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ที่จะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน ตามข้อ ๑.๑ ดังนี้

ระดับการศึกษา ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
๑. ปฐมวัย ไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
๒. ประถมศึกษา (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม) ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓. มัธยมศึกษา (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม) ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๔. การศึกษาพิเศษ

๔.๑ เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ
๔.๒ ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์

 

๔.๑ ไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
๔.๒ ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ.
ก.ค.ศ.ได้กำหนดชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ.
ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ.
ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ.

 

ลิงก์สำรอง : กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ.

Advertisement

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : สพร.สพฐ.

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments