Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ชี้บอร์ด ก.ค.ศ.ใหม่รวบอำนาจเบ็ดเสร็จ กรรมการไม่กล้าแย้ง เป็นแค่ ‘ตรายาง’ รัฐมนตรี ศธ.

Advertisement

นายอดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับองค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จากเดิม 31 คน เหลือ 15 คน โดยตัดในส่วนของผู้แทนครูฯ ออก ไปอยู่ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ ที่ถูกปรับลดเหลือ 3 ชุด โดยใช้หลักการเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่า เจตนาของคำสั่งนี้ ต้องการทำให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ.กระชับ และทำงานได้เร็วขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่คณะกรรมการที่เหลือทั้ง 15 คน ที่ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เลขาธิการ ก.ค.ศ.เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการ ศธ.นั้น ข้อเสียคือ จะไม่มีใครกล้าคัดค้านรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เพราะเป็นคนแต่งตั้งตัวเอง เท่ากับรวบอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เพียงคนเดียว ไม่มีการสะท้อนข้อเท็จจริงที่มาจากพื้นที่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากผู้แทนครู

เพิ่มเพื่อน

นายอดิศรกล่าวต่อว่า ส่วนที่ให้ผู้แทนครูไปอยู่ในส่วนของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญนั้น ถือว่าไม่ได้มีส่วนในการเสนอข้อมูล  และแนวคิดเชิงนโยบาย เนื่องจาก อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ จะพิจารณาตัดสินเฉพาะเรื่อง หากจะให้นโยบายการบริหารบุคลากร และการคัดเลือกครู เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ควรจะต้องมีผู้แทนครูรวมอยู่ด้วย เพราะจะมีข้อมูลในเชิงพื้นที่ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ

Advertisement

Advertisement

“เข้าใจว่าคำสั่งนี้ ต้องการให้คณะกรรมการคุรุสภามีขนาดเล็กลง กระชับขึ้น เพราะที่ผ่านมา การคัดเลือกผู้แทนครู จะใช้วิธีการเลือกตั้งจากทั่วประเทศ ทำให้ใช้เวลานาน และเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.พ.พบว่า สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้แทนที่เป็นข้าราชการ ตรงนี้อาจเป็นข้อดี หากได้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ที่ดี และเข้าใจการทำงาน แต่หากได้รัฐมนตรีว่าการที่ไม่ดี บอร์ด ก.ค.ศ.ชุดนี้ จะเป็นเพียงบอร์ดตรายางที่ไม่มีการถ่วงดุล” นายอดิศรกล่าว

ขอบคุณที่มา : มติขนออนไลน์

You might also like