Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ชู สทศ.ออกข้อสอบเฟ้นแม่พิมพ์-ชี้ช่วยประหยัดงบฯ

Advertisement

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการคัดเลือกและรับครู ว่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำเสนอถึงข้อดี
ข้อเสียของการจัดสอบคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งตาม
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบุให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
แต่ในทางปฏิบัติ สพท.จะไปจ้าง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบให้
ซึ่งมักมีปัญหาเรื่องมาตรฐานของข้อสอบมีความยากง่ายไม่เท่ากัน
อีกทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณถึงปีละประมาณ 80 ล้านบาท

ดังนั้น สพฐ.จึงได้เสนอให้ปรับกระบวนการจัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
ให้เป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการ
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยประหยัดงบฯได้มาก
อีกทั้งผู้สอบยังสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ถึง 2 ปี เมื่อ
สพท.ใดต้องการเปิดรับครูก็ให้นำคะแนนนั้นไปยื่นสมัครใน สพท.นั้น
ซึ่งสพท.จะเป็นผู้สัมภาษณ์เอง
เป็นลักษณะเดียวกับสอบเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ที่สอบภาค ก และ ภาค ข โดยส่วนกลาง
แล้วหน่วยงานราชการที่ต้องการก็เรียกไปสัมภาษณ์ ภาค ค ซึ่งในที่นี้ก็คือ
สพท. ทั้งนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปดูข้อกฎหมาย หากทุกฝ่ายเห็นชอบก็ต้องแก้ไข
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯต่อไป.

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

You might also like