ช่องทางการติดต่อ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับ กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

2024

ช่องทางการติดต่อ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับ กิจการ ... – ...

ดาวน์โหลดเอกสาร กิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส
ดาวน์โหลดเอกสาร กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี ช่องทางการติดต่อ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับ กิจการ ... – ... มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการดเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ กิจการ ... – ... นั่นเองค่ะ โดย ครูอัพเดตดอทคอม ได้รวบรวมมาไว้ให้คุณครูได้ทำการดาวน์โหลดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ 

และในส่วนของ ช่องทางการติดต่อ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับ กิจการ ... – ... คุณครูสามารถทำการติดต่อได้จากช่องทางดังภาพได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสาร กิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส 2
ดาวน์โหลดเอกสาร กิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส 2

แบบฟอร์มโครงการลดภาระหนี้ (ส่วนกลาง)

แบบฟอร์มโครงการลดภาระหนี้ (จังหวัด)

แบบแจ้งความจำนงหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

แบบใบสมัครสมาชิก ช...

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มิสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช...

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ช...

รายงานเรื่องส่งบัญชีรายชื่อเข้าเป็นสมาชิก ช...

เรื่องน่าอ่าน >>สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่างกันอย่างไร รายละเอียดการสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส.

แบบคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช...

หนังสือขอลาออกจากสมาชิกภาพ ช...

หนังสือสำคัญรับเงินค่าจัดการศพ ช...

แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ

แบบแจ้งเรื่องสมาชิก ช... ถึงแก่ความตาย

แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ

แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

แบบขอรับเงินค่าจัดการศพพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัว

แบบสรุปผลการสอบปากคำผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช...

 

เรื่องน่าอ่าน >> สวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

แบบบันทึกการสอบปากคำผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ พยาน ในกรณีที่สมาชิก ช... ถึงแก่ความตาย

หนังสือบันทึกถ้อยคำ ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน

หนังสือสำคัญรับเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช...

แบบรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช...

หนังสือรับรองการชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช...

ประกาศ ช... เรื่อง แสดงจำนวนสมาชิก ช... ประจำงวดเดือน

ประกาศ ช... เรื่อง สมาชิกถึงแก่ความตาย

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสมาชิก ช...

หนังสือนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช... ในระบบงาน ช... – ... ประจำงวด

แบบคำขอรับสวัสดิการ ๔๐/๗๕

แบบหนังสือมอบอำนาจ

คุณครูเช็กที่นี่!! ยอดการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูลจากเพจ กิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/