ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 

3924
ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 
ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563

ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆ เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาทางไกล โทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563  ดังนี้

โดยล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 พ.ค.2563 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV ได้อัพเดตข้อมูล ช่องทางในการรับชม การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ใน 3 ระบบสัญญาณทีวี  ดังนี้

1. ช่องสัญญาณ ระบบ ทีวีดิจิทัล ชั้นอนุบาล1 – ม.3 ช่องที่  37-51 ตามลำดับ ดังนี้

ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 
ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 

2. ช่องสัญญาณ ทีวีดาวเทียม ระบบ KU-Band (จานทึบ) ชั้นอนุบาล1 -3 ช่องที่  195-197 ตามลำดับ ,ชั้น ป.1 -ป.6 ช่องที่  186-191 ,ชั้น ม.1 -3 ช่องที่  192-194 ตามลำดับ , ชั้น ม.4 -6 ช่องที่  198-200 ตามลำดับ  ดังนี้

ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 
ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 

3. ช่องสัญญาณ ทีวีดาวเทียม ระบบ C-Band (จานตะแกรง) ชั้นอนุบาล1 -3 ช่องที่  337-339 ตามลำดับ ,ชั้น ป.1 -ป.6 ช่องที่  340-345 ,ชั้น ม.1 -3 ช่องที่  346-348 ตามลำดับ , ชั้น ม.4 -6 ช่องที่  349-351 ตามลำดับ  ดังนี้

ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 

ขอขอบคุณที่มา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV