ช้อปดีมีคืน 2566 รับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี เปิดเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสุดคุ้มปี 2566

499

ช้อปดีมีคืน 2566 รับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี เปิดเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสุดคุ้มปี 2566

ช้อปดีมีคืน 2566 รับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี เปิดเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสุดคุ้มปี 2566 ล่าสุดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบสำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทย ที่กำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงด้วยวงเงินลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาทต่อคน

ช้อปดีมีคืน 2566 รับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี เปิดเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสุดคุ้มปี 2566
ช้อปดีมีคืน2566 รับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี เปิดเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสุดคุ้มปี 2566

สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 46 วัน และนำไปใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงต้นปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 โดยช้อปดีมีคืนในครั้งนี้จะได้รับส่วนของค่าลดหย่อนภาษีที่มากขึ้น จากเดิมคือ 30,000 บาท เพิ่มเป็น 40,000 บาท

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ช้อปดีมีคืน 2566 กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566

  • การซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทั่วไปที่ใช้ใบกำกับภาษีเป็นกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) นำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000 บาท
  • การซื้อสินค้าและบริการ ที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) นำมาลดหย่อนได้เพิ่มอีก 10,000 บาท
ช้อปดีมีคืน 2566 รับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี เปิดเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสุดคุ้มปี 2566
ช้อปดีมีคืน2566 รับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี เปิดเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสุดคุ้มปี 2566

สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน ล่าสุดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจะเหมือนในปีที่ผ่าน ๆ มา คือต้องเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ผู้ประกอบการทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไปที่มีการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบและสินค้ากลุ่ม OTOP บริการเติมน้ำมัน รวมถึงหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และ E-Book ทุกประเภท

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าสินค้าและบริการบางชนิด ได้แก่ ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ค่าซื้อยาสูบ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

เรื่องราวที่น่าสนใจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้ประกันตน ม.33 โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี 5 ปีแรก

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารออมสิน ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย พร้อมประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.40% ต่อปี