ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ เดือน เมษายน 2565

2439
ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ เดือน เมษายน 2565
ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ เดือน เมษายน 2565

ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ เดือน เมษายน 2565

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนเมษายน 2565
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2565 – 20 เมษายน 2565

เพื่อเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม 2565

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 814 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 426 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคาระห์ เดือน เมษายน
ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคาระห์ เดือน เมษายน

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนเมษายน 2565
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2565 – 20 เมษายน 2565

เพื่อเรียกเก็บในเดือนพฤษภาคม 2565

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 814 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-10/
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 426 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ช.พ.ค. ช.พ.ส. ยอดเงินสงเคราะห์ เดือน เมษายน 2565 จากเพจ กิจการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ :เปิดเทอม 2565 ศธ.เน้นจัดการเรียนการสอน on-site

เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1/2565 ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้น On-Site

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/