ซักซ้อมการดำเนินการอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา

1924

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัตรากำลัง64
อัตรากำลัง64

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ บัญชีควบคุมการใช้ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ และรูปแบบคำสั่งการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

อัตรากำลัง 2564
อัตรากำลัง 2564

 

อัตรากำลัง64
อัตรากำลัง64

เรื่องน่าอ่าน >>วิธีการคำนวณอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว 5169 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บัญชีคุมตำแหน่ง ผอ ว 26-2564 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

รูปแบบคำสั่ง ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่ง ว 26 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

คุณครูรู้หรือยัง! โรงเรียนจะมีครูเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากใช้เกณฑ์อัตรากำลังฯ ใหม่ ในปีการศึกษา 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ จาก สพร.สพฐ.