วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ.

ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ.

Advertisement

ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ.

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1284ลงวันที่ 20 เมษายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 29 เมษายน 2564)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบการเลื่อนการจับฉลาก การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดไว้ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเดิม) และให้ดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้ดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเคร่งครัด ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) จึงเลื่อนการเบิดภาดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงเสื่อนการจับฉลาก การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ออกไปอีกคราวหนึ่ง ดังนั้น ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ทราบวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

Advertisement

2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ยังไม่แล้วเสร็จตามกระบวนการรับนักเรียน เลื่อนการจับฉลาก การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวออกไปอีกคราวหนึ่ง และให้ดำเนินการตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ โดยยกเลิกกำหนดวันเดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1284 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่อ้างถึง

ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ._1

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง พร้อมขอให้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในการดำเนินการรับนักเรียน

อนึ่ง หากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.) ของรัฐบาล มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
โทร. 0 2280 5530
โทรสาร 0 2288 5840

ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ._2

Advertisement

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ._3

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments