วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด โดย กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

 

ซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ขอซักซ้อมความเข้าใจในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด ดังนี้
1. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2510 ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง/กระโปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องหมายประกอบ เครื่องแบบ ให้ใช้สําหรับงานพิธีเข้าประจํากองลูกเสือ งานพิธีของลูกเสือ หรืองานพิธีอื่น ๆ ที่สถานศึกษา จังหวัด สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และในการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรม

2. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสํารองและลูกเสือสามัญแบบลําลอง ตามกฎกระทรวงว่าด้วย เครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529 ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน ผ้าผูกคอ เครื่องหมาย ลูกเสือ ให้ใช้สําหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เท่านั้น

3. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญแบบลําลอง อนุโลมให้ แต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529

Advertisement

4. การแต่งเครื่องแบบของสมาชิกยุวกาชาด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ใช้สําหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม งานพิธี ของยุวกาชาด หากหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนใดที่สมาชิกยุวกาชาดหญิงหรือชาย ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดที่อกเสื้อด้านขวา สวมผ้าผูกคอและหมวก

ในการนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ให้สถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบลักษณะการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกําหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามข้อ 1 – 4 ได้ตามความเหมาะสม

ซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ตรีนุช เทียนทอง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

คู่มือการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments