Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“ณรงค์”สั่งทบทวนจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

Advertisement

รมว.ศึกษาธิการ มอบ สพฐ.ทบทวนใหม่การบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัด
ชี้อำนาจคณะกรรมการจังหวัดไม่ชัดเจน ระบุหากทำได้จริง
จะตอบโจทย์การผลิตบุคลากรตอบสนองท้องถิ่น 

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ ( 22 ก.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดังสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เสนอขอให้มีการบูรณการจัดการศึกษาระดับจังหวัดขึ้น
โดยมีแนวคิดว่าหากมีองค์กรที่สามารถเชื่อมโยงประสานงานสำหรับหน่วยงานใน
พื้นที่ ในรูปแบบคณะกรรมการจังหวัด ในการเข้าไปดูแล กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาภายในจังหวัดได้
ก็จะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องถิ่นมากขึ้นซึ่งรูปแบบของคณะกรรมการ
จังหวัดที่ สพฐ.เสนอมา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ ศธ.
ผู้แทนหน่วยงานอื่นๆในจังหวัด
ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.)ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยหากจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
แต่ยังไม่ได้ให้ข้อยุติ
เพราะมองว่าโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการจังหวัดยังไม่เอื้อต่อการดำเนินการ
เท่าที่ควร เนื่องจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่เสนอมานั้น
ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอำนาจในการโยกย้ายบุคลากรในพื้นที่ที่ประชุมจึงให้
สพฐ.กลับไปทบทวนปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมอีกครั้ง

Advertisement

Advertisement

“การบูรณการการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการจังหวัดนั้น ไม่ได้ทำให้งานซับซ้อน
หรือ มาทดแทนการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพราะที่ผ่านมาการทำงานจะสั่งการด้านนโยบายจากส่วนกลางลงไปยังเขตพื้นที่ฯ
จึงทำให้ความสัมพันธ์กับหน่วยงานระดับจังหวัดมีน้อยมาก
อีกทั้งภาพรวมนโยบายการจัดการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น
แต่ควรมีหน่วยงานจากภาคส่วนอื่นๆเข้ามาร่วมบูรณการการทำงานด้วย
ขณะเดียวกันการมีองค์กรระดับจังหวัดมาช่วยในการจัดการศึกษา
จะเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในพื้นที่
เพื่อให้ผลิตบุคลากรตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น” รมว.ศึกษาธิการ
กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

You might also like