“ณัฏฐพล “ยอมรับกังวลผลคะแนนสอบโอเน็ต ป.6และม.6 ต่ำลง ทุกวิชา

2323
โอเน็ตต่ำ
โอเน็ตต่ำ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ว่า ตนได้เห็นข้อมูลคะแนนการสอบโอเน็ตของปีการศึกษา 2562 แล้ว ซึ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องที่กังวล เพราะคะแนนการสอบโอเน็ตของเด็กป.6 และม.6 มีคะแนนค่าเฉลี่ยของทุกวิชา ต่ำกว่าปีการศึกษา 2561 ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเพิกเฉยและไม่แก้ไขในเรื่องนี้เลยไม่ได้อย่างเด็ดขาด แต่ขณะเดียวกันผลคะแนนดังกล่าวก็ถือว่าสะท้อนความจริงบางอย่างในเรื่องคุณภาพการศึกษา

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพลิกโฉมการศึกษาไทย  เพราะไม่ว่านโยบายต่างๆด้านการศึกษาที่ดำเนินการมายังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นตนขอนำธงที่จะปฏิรูปการศึกษารื้อระบบต่างๆที่จะนำไปสู่การวัดและประเมินผลเด็กทั้งหมด แต่จะด้วยวิธีการไหนและใช้รูปแบบใดจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้การวัดและประเมินผลของนักเรียนมีความเหมาะสมและไม่สร้างภาระให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  เช่น เราต้องการวัดทักษะอะไรในตัวเด็กบ้าง เป็นต้น เพราะอนาคตเราต้องการสร้างความเป็นทางการศึกษา อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนกำลังจะปรับใหม่เป็นการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะแล้ว ดังนั้นการวัดและประเมินผลก็จะต้องปรับล้อตามไปด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ป.6 วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ จำนวน 692,721 คน มีคะแนนเฉลี่ย 49.07 ภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 692,708 คน มีคะแนนเฉลี่ย 34.42 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 692,673 คน มีคะแนนเฉลี่ย 32.90 และวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 692,705 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.55 คะแนนโอเน็ตระดับ ม.3 วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 665,638 คน มีคะแนนเฉลี่ย 55,14 วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบจำนวน 665,310 คน มีคะแนนเฉลี่ย 33.25 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ จำนวน 665,495 มีคะแนนเฉลี่ย 26.73 และวิชาภาษาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 665,230 คน มีคะแนนเฉลี่ย 30.07 คะแนนโอเน็ตระดับ ม.6 วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ จำนวน 362,944 คน มีคะแนนเฉลี่ย 42.21 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ จำนวน 363,601 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.70 วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบจำนวน 363,678 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.20 วิชาคณิตศาสตร์ผู้เข้าสอบ 363,752 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.41 และวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 363,095 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.20

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ทั้งนี้ในส่วนของค่าคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตในปีการศึกษา 2562 ระดับป.6 วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 2561 และคะแนนโอเน็ตระดับม.3 มีวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตต่ำว่าปีการศึกษา 2561 แต่ในวิชาภาษาไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้น ขณะที่คะแนนโอเน็ตของม.6 ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตต่ำกว่าปีการศึกษา 2561 เช่นกัน

 

28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:33 น.

 

ข้อมูลจาก ไทยโพสต์

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/