ดาวน์โหลดที่นี่ ข้อสอบO-NET ป.6-ม.3

574
ข้อสอบ O-NET ปี 2552
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2552
ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-NET ปี 2553
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2553
ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-NET ปี 2554
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2555
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2555
ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-NET ปี 2556
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2556
ชั้น ม.3