วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกครู Tipsดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดคดอทคอมขอนำสื่อการเรียนรู้ดีดีมาฝากพี่น้องที่รักการศึกษาทุกท่านโดยสื่อในวันนี้คือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอนภาษาไทยใช้แก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา

Advertisement

ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการสอนที่สร้างความเข้าใจทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทําให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้การจัดทํา“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”
ได้มีการศึกษาค้นคว้าส่วนที่เป็นสาระความรู้จากหนังสือและตําราทางภาษาไทยสําหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลจัดทําขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและด้านการวัดและประเมินผลจากสถาบันอุดมศึกษาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทยและนักวิชาการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

และการวัดและประเมินผลซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางการสอนอ่านเขียนภาษาไทย
พัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาตนเองในด้านการสอนแก่นักเรียนในวัยเริ่มเรียนและซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิคณะทํางานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดทําและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหนังสือเล่มนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสําคัญหากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่<<

ที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X