ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างรายงานการอบรม หลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง ไฟล์ Word พร้อม ไฟล์ปก

8553
ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างรายงานการอบรม หลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง ไฟล์ Word พร้อม ไฟล์ปก
ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างรายงานการอบรม หลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง ไฟล์ Word พร้อม ไฟล์ปก

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวอย่างรายงานการอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง ไฟล์ word (*.doc) สามารถแก้ไขได้ แถมไฟล์ปก Photoshop (*.psd) แก้ไขได้มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ  ซึ่งการรายงานการอบรม หลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บงาน อ้างอิงการประเมินวิทยฐานะ ว.21 ได้เป็นอย่างดี

โดยในรายงานการอบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประกอบไปด้วย

1.บันทึกรายงานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ปีการศึกษา 2563
2.แบบรายงานผลการอบรม หลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.ภาคผนวก ก  คำสั่ง/หนังสือขออนุญาตไปราชการ
4.ภาคผนวก ข  เกียรติบัตรผ่านการอบรม
5.ภาคผนวก ค  เอกสารประกอบการอบรม
6.ภาคผนวก ง  ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณครูสายบัว จากเพจ ครูสายบัว ที่ได้แบ่งปัน ตัวอย่างรายงานการอบรม หลักสูตรที่
คุรุพัฒนารับรอง ไฟล์ Word พร้อม ไฟล์ปก