Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

Advertisement

เมื่อเร็วๆนี้ เพจมูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ ได้เผยแพร่หนังสือที่น่าสนใจเรื่อง “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

Advertisement

“…หนังสือเล่มนี้ ชื่อว่า วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู เพื่อสื่อว่า การอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำไปปฏิบัติ (คือทำวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง) จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของครู คือเปลี่ยนสำนึกของความเป็นครู ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม…”

Advertisement

ดาวน์โหลดหนังสือวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู ได้ที่นี่ https://bit.ly/2FPf6Du

ที่มา : เพจมูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ

You might also like