ดาวน์โหลดที่นี่! เพลงภาษาพาที 30 เพลง

680

ดาวน์โหลดเพลงในหนังสือเรียนภาษาพาที 30 เพลง

เพลงในหนังสือเรียนภาษาพาที 30 เพลงเป็นเพลงที่ใช้ประกอบบทเพลงในหนังสือเรียนภาษาพาทีมีทั้งหมด 30 เพลง ต้องขอขอบคุณ คุณครู krunoi ที่กรุณาแชร์ไว้บน google drive  หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนทุกท่านนะครับ

เพลงภาษาพาที

ลิ้งค์รวมไฟล์ 30 เพลง : คลิกดาวน์โหลด

ที่มา : http://www.รักครู.com/3970