ดาวน์โหลดที่นี่!! แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กว่า ๕,๐๐๐ ข้อ

1964

รวบรวมแนวข้อสอบสำหรับสอบครูผู้ช่วย ภาก ก. และ ภาค ข.
สำหรับผู้ที่เตรียมตัวอ่านสอบครูผุ้ช่วยทุกวิชาเอก รวบรวมไว้กว่า 20 ชุด
พร้อมเฉลย ให้ท่านดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรีครับ

 1.ข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน

2.ข้อสอบวิชาการศึกษา 3 ชุด + เฉลย

3.ข้อสอบวิชาการศึกษา จำนวน 500 ข้อ

4.ข้อสอบเจตคติและการลาของครู

5.ข้อสอบ การลงโทษนักเรียน และนักเรียน พ.ศ. 2548 จำนวน 2 ชุด

6.ข้อสอบวิชาความรอบรู้และกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่

7.ข้อสอบวิชาการศึกษา 120 ข้อ + เฉลย

8.แนวข้อสอบฟรี วิชาการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย

9.ข้อสอบวิชาการศึกษา วิชาชีพครู 6 ชุด

10.ข้อสอบวิชาอุดมการณ์ของความเป็นครู 30 ข้อ

11.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.สาขาคอมฯ 100 ข้อ

12.ข้อสอบคอมฯ+เฉลย 140 ข้อ

13.รวมข้อสอบคอมพิวเตอร์ 400 ข้อ สำหรับครูผู้ช่วย 2558

14.แจกข้อสอบภาค ก. สำหรับครูผู้ช่วย 100 ข้อ ฟรี

15.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 99 ข้อ

16.ข้อสอบฐานข้อมูล+สารสนเทศ+จริยธรรมฯ

17.ข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูปฯ 80 ข้อ (พร้อมเฉลย)

18.แนวข้อสอบเอกคอมฯ วิชาภาษาซี 60 ข้อ

19.ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.สาขาวิชาคอมฯ 120 ข้อ

20.แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 60 ข้อ

ที่มา : http://krootoey.com/index.php/examination/407-excam22.html